Nygrénien sukuseura ry:n päätöksiä 13.7.2013 Joensuussa

 1. Sukujuhlat 2014
  Seuraavat sukujuhlat päätettiin pitää Sofian kulttuurikeskuksessa Helsingissä ( Kalvik, Vuosaari ) 23. –  24.8.2014. Sukujuhlista tullaan tiedottamaan tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä syksymmällä, sekä keväällä 2014 kirjeitse ja lehti-ilmoituksin.
 2. Carl Nygrén -tutkimus
  Sukseuran jäsen Juha Marienberg kertoi mielenkiintoisen historian Carl Nygrénin vaiheista. Tutkimuksen valossa näyttää hyvin mahdolliselta, että Erik Johan Nygrén olisi ollut Carl Nygrénin isä, koska ensimmäinen tieto Carl Nygrénistä on Kuopiosta poismuuttaneista ja Erik Johanin sukulaisia asui aivan lähellä Anna Jääskeläisen ja Pauli Rissasen asuinpaikkaa Kuopion maaseurakunnassa. Vahvistusta teorialle ei ole kuitenkaan saatu kirkonkirjoista. Todistettavasti Carl Nygrén muutti Kiihtelysvaaralle kuitenkin juuri Pauli Rissasen ja Anna Jääskeläisen mukana vuonna 1805.
 3. Geenitutkimus
  Geenitutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ketkä Nygréneistä ovat samaa sukua ja ketkä ovat vain nimellisesti sukua. Vanhin tunnettu Nygrén Pohjois-Karjalassa oli räätäli Erik Nygrén (1733 – 1791) Rantasalmella. Hän asui myös jonkin aikaa Kuopiossa. Hänen vanhin poikansa Johan Erik Nygrén (1767 – 1826) oli nimismiehenä muun muassa Ilomantsissa. Sukuseura on päättänyt selvittää hänen suoran miespuolisen jälkeläisensä geeniryhmän. Jälkeläisestä voidaan saada Y-kromosominäyte, joka kertoo todennäköisesti myös hänen esi-isänsä Y-kromosomin tyypin. Sukuseura päätti maksaa DNA:n Y-67 markkerin testin.
 4. Sukupuujuliste
  Sukuseura on teettänyt Carl Nygrénin Mikko-pojan jälkeläisistä graafikko Pia-Maria Pohdon laatiman sukupuujulisteen. Koko suvusta vastaava A0-kokoinen  juliste maksaisi noin 500 euroa. Jo valmiista julisteesta kustannuksia on tullut 150 euroa. Päätettiin maksaa summa sukuseuran varoista. Päätettiin järjestää seuraavilla sukujuhlilla 2014 arpajaiset kattavan sukupuujulisteen kustannuksiin. Pääpalkintona on alkuperäinen sukupuujuliste, joka luovutetaan sukujuhlilla arvonnan voittajalle. Valmiista sukupuujulisteesta voidaan ottaa kopioita suhteellisen pienillä kustannuksilla muille halukkaille.
 5. Sähköinen sukupuu
  Sähköiseen sukupuuhun on tehty päivityksiä muun muassa Kaisa Nygrénin ja muutamien muiden sukulaisten kohdalle. Samalla on lisätty sota-arkiston tietoja sotavuosien vaiheista ja muun muassa taisteluista, joihin Nygrénit ovat osallistuneet talvi- ja jatkosodan aikana.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Vuonna 2012 Nygrénien sukuseura suurin muutos oli kotisivujen uudistaminen. Uudet kotisivut julkaistiin marraskuussa ja sukupuun sähköisen version uudistus tapahtui jo vuoden alussa. Uusi sukupuun versio sisältää tekstien lisäksi myös valokuvia ja joillakin selaimilla myös äänitiedoston kuuntelu on mahdollinen. Sähköistä sukupuuta ja tietokantaa sekä uudistuneita sivuja esiteltiin jäsenille Helsingissä 7.11.2012.

Sukututkimusta jatkettiin monella eri tavalla. Vuonna 2011 tehtyihin DNA-tutkimusten tuloksiin perehdyttiin vuoden 2012 aikana muun muassa tutkimusmessuilla Vantaalla. Sukuseuran jäsen, Abel Nygrénin poika, on antanut geeninäytteen, joka kertoo kantaisä Carl Nygrénin esivanhempien alkuperästä. DNA-näytteitä tarvittaisiin lisää, jotta eri Nygrén-sukujen väliset yhteydet selviäisivät. Vielä ei ole ole selvinnyt Rantalahden Nygrénien ja Kiihtelysvaaran Nygrénien välinen yhteys. Sukuseura pyysikin Tohmajärven seurakunnalta tietoja Ilomantsin nimismies Nygrénin miespuolisista jälkeläisistä. Vain mieslinjassa periytyvä Y-kromosomi kertoo suvun historiaa satoja tai jopa tuhansia vuosia taaksepäin. Suurin osa suomalaisista kuuluu N-ryhmään eli ovat tulleet tuhansia vuosia sitten Suomeen Siperian kautta. Carl Nygrénin esi-isät ovat kuitenkin kuuluneet harvinaiseen I-ryhmään, joka on tullut Suomeen satoja vuosia tai ehkä tuhat vuotta sitten Etelä-Euroopan ja Ruotsin kautta Suomeen. Suomessa ilmeisesti vain Nygrén-suvun mieslinjan jäsenet kantavat I2b1-geeniä, joten Nygrénit ovat varsin harvinaislaatuisia Suomen geeniperimässä.

Margareta Nygrénin (1819 – 1868) jälkeläisiä tutkittiin sekä tilaamalla seurakunnasta tietoja 1900-luvun osalta, että Mikkelin maakunta-arkiston avulla. Sukuseura on myös ollut yhteydessä joihinkin Margaretan elossa oleviin jälkeläisiin, jotka ovat nykyisin nimeltään Eskelisiä, sillä Margareta oli avioitunut Olli Eskelisen kanssa. Margaretan jälkeläisiä lisättiin uuteen sukupuuhun ja kotisivulle. Eskelisille lähetettiin keväällä sukuseuran kirje, johon saatiin muutamia vastauksia. Kantaisä Carl Nygrénin syntyperää yritettiin selvittää tilaamalla tutkimus Kuopion käräjäkunnan tuomiokirjoista vuosilta 1793 ja 1794. Niiden mukaan Kuopion kaupungissa ja lähipitäjissä oli vuonna 1792 saanut aviottoman lapsen kuusi naista, mutta kukaan heistä ei ollut Carl Nygrénin äiti.

Vuonna 2012 sukuseuran hallitukseen kuuluivat Matti Nygrén, Yrjö Nygrén, Mikko Nygrén, Ritva Hakanen, Vieno Marienberg, Olavi Pesonen ja Sirkka Pesonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Vuoden ensimmäinen kokous oli Tampereella 11.2. Kesäkuun 4. päivä  hallitus tutustui Helsingissä Kansallisarkistoon kokouksen yhteydessä. Marraskuun 7. päivä kokous pidettiin jälleen Helsingissä ja tilaisuuteen osallistui hallituksen lisäksi myös sukuseuran muita jäseniä. Toiminnantarkastajina toimivat Pertti Pesonen ja Ilmari Nygrén.

Vuonna 2012 sukuseuran jäsenkunta kasvoi 65:sta 72:een, joista 64 maksoivat jäsenmaksun. Jäsenet saivat vuoden aikana yhden jäsenkirjeen lokakuussa ja kotisivuilla rekisteröityneille lähetettiin tiedote tammikuussa

Sukuseuran tilikauden kirjanpidollinen tulos on ylijäämäinen 558,28 euroa. Ylijäämästä tehtiin siirto sukujuhlavaraukseen 500 euroa ja siten tilikauden ylijäämäksi tuli 58,28 euroa, joka liitettiin omaan pääomaan.

Sukukokous 30.7.2011 ja hallituksen päätöksiä 8.10.2011

Sukuseuran sukujuhlat onnistuivat heinäkuun lopulla Huhmarissa. Sukujuhlilla syötiin ja nautittiin kauniista kesästä järven rannalla. Illalla tanssittiin ja päivällä kuunneltiin, sekä lauantaina että sunnuntaina, mielenkiintoisia esityksiä muutamista suvun jäsenistä, jotka ovat eläneet haastavissa oloissa Suomessa tai ulkomailla. Säät suosivat juhlijoita ja tekniikka toimi Huhmarin lomakeskuksessa mainiosti. Hallitus pyytää jäseniä lähettämään kuvia sukujuhlista joko paperisia tai digitaalisia sukuseuran sihteerille.
Varsinaisessa sukukokouksessa 30.7.2011 päätettiin, että sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Matti Nygrén, varapuheenjohtajana Yrjö Nygrén ja hallituksessa Mikko Nygrén sihteerinä sekä taloudenhoitajana, muina hallituksen jäseninä Ritva Hakanen, Olli Pesonen, Sirkka Pesonen ja Vieno Marienberg. Tilintarkastajia ei valittu vaan toiminnantarkastajiksi valittiin Ilmari Nygrén Tahvon sukuhaarasta ja Pertti Pesonen Mikon sukuhaarasta ja varatoiminnantarkastajiksi Kari Nygrén ja Pertti Hakanen.

Sukuseuran uusi hallitus osallistui lauantaina 8.10. Vantaalla tapahtumaan ”Kuulutko sukuuni?” Se on Suomen suurin sukututkimustapahtuma ja paikalla oli useita kymmeniä näytteilleasettajia sekä satoja kävijöitä. Tapahtumassa kuultiin myös mielenkiintoinen luento DNA-testien avusta sukututkimukselle. Amerikkalainen FamilyTreeDNA tekee DNA-testejä sylkinäytteen perusteella. Tästä innostuneena ja pohjatietoja saatuaan hallitus päätti tilata kaksi DNA-tutkimusta sukuseuran kustannuksella. Lisäksi muutamat suvun jäsenet tekevät omalla kustannuksellaan omat tilauksensa. Tutkimuksilla pyritään selvittämään eri Nygren-sukujen yhteyksiä ja oman sukumme alkujuuria useita satoja vuosia taaksepäin. DNA-tutkimukseen voi tutustua lähemmin internetissä sivulla www.familytreedna.com.

Sukuseuran hallitus on päättänyt jatkaa sukupuun täydentämistä. Joensuusta tilataan tietoja Carl Nygrénin (1792 – 1874) Margareta-tyttären jälkeläisistä. Koska tietosuojalain tulkinta on tiukentunut, ei 1900-luvun tietoja voida enää tutkia itse vaan ne täytyy tilata seurakunnasta maksua vastaan.

Sukuseuran omat kotisivut on päätetty päivittää ja erityisesti sukupuun tekninen sisältö tulee uudistumaan vuoden vaihteessa. Uuteen sukupuuhun voi nyt lisätä valokuvia ja äänitiedostoja. Kokeeksi sukupuuhun on lisätty Mikko Nygrénin omakuva ja katkelma Sirkka Pesosen haastattelusta. Toistaiseksi päivitys on kuitenkin vasta kokeilussa ja sen avaaminen käyttäjille tullaan ilmoittamaan sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoite on sukuseuran tiedossa. Uuden päivityksen takia käyttäjät joutuvat ehkä uusimaan salasanansa tai ainakin vahvistamaan sen uudelleen kotisivulla. Toistaiseksi sukupuussa on vielä vanha versio. Mikäli olet kiinnostunut liittymään sukupuun käyttäjäksi internetissä, voit lähettää sukuseuralle sähköpostiosoitteesi mieluiten suoraan sihteerin sähköpostiosoitteeseen.