Rekisteriseloste

SUKUSEURAN SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 15.06.2009

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Nygrénien sukuseura ry

Puhelin: 040-5394225

Osoite: Snellmaninkatu 25 a 2

Postitoimipaikka: 00170 HELSINKI

2. REKISTERI

Rekisterin nimitys: sukuseuran henkilörekisteri

Sukuseuran sihteeri pitää yllä luetteloa seuran jäsenistä

ja osoitteista sekä sukuun kuuluvien osoitteista sekä

syntymäajoista. Tietoja käytetään sukujuhlien järjestämiseen.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sukututkimuksen tekeminen

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän

puolisoistaan:

-nimi, syntymäaika, ja -paikka,

-vihkimisaika ja -paikka,

-kuolinaika ja -paikka,

-arvo ja ammatti

-sekä muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot

-tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot

-osoitetiedot

5. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääsääntöiset tietolähteet:

-kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä

-muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit

-painetut lähteet

-sukuun kuuluvien antamat tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan

sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja

ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden

mukaisesti.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädänönn ja

hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset

aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden

arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn

suostumuksella.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN HUOMIOON OTTAMINEN

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat

tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut

tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn

vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä

luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin

merkintä.

9. LISÄTIETOJA REKISTERINPITÄJÄSTÄ

Jäsenyydet: Suomen Sukututkimusseura

Lisätietoa rekisterinpitäjästä: FM Mikko Nygrén Snellmaninkatu

25a2 00170 HELSINKI 040-5394225

Tämä sukututkimusrekisteriseloste on tuotettu Suomen

Sukututkimusseuran rekisteriselostepalvelussa.