Toimintakertomus 2017

Vuoden 2017 merkittävimpänä saavutuksena voidaan pitää Nygrénien sukukirjan ensimmäisen luonnoksen valmistumista. Kirjasta tehtiin kierrekansiin sidottu versio ja koko 15 kappaleen erä jaettiin sukujuhlissa aktiivisille suvun jäsenille.

Sukukirjan tarinoiden kirjoitustyö tapahtui eri vuosina. Ilmari Nygrén oli kirjoittanut oman tarinansa jo kymmenisen vuotta aiemmin, mutta suurin osa tarinoista kirjoitettiin talvella 2016–2017. Hallituksen jäsen Olli Pesonen kirjoitti muutaman luvun ja lahjoitti myös runsaasti kuvia kirjaan. Muista hallituksen jäsenistä tarinoita vanhemmistaan kirjoittivat Merja Konsti, Ritva Hakanen, Jarmo Nygrén sekä Mikko Nygrén. Sukuseuran jäsen Vieno Marienberg kirjoitti omasta sukuhaarastaan. Sukutaulujen kokoamisesta ja päivittämisestä vastasi Mikko Nygrén. Kirjan taiton laati hallituksen jäsen Tuukka Simonen ja oikoluvusta vastasi Kea Pesonen. Kirjan ensimmäinen versio on laajuudeltaan 122 sivua, joista noin puolet on tarinaa ja kuvia sekä loput sukutauluja.

Varsinaisessa sukukokouksessa Vaiviossa 5.8. hyväksyttiin sukuseuran tilinpäätökset vuosilta 2014–2016 ja toimintasuunnitelmat vuosille 2018–2020 ja talousarviot vuosille 2018–2020. Päätettiin säilyttää vuotuinen jäsenmaksu nykyisessä 20 eurossa. Toiminnantarkastajat Pertti Pesonen ja Ilmari Nygrén olivat kokouksessa läsnä kertomassa toiminnan luotettavuudesta jäsenkunnalle. Uudelle kolmivuotiskaudella 2017–2020 jatkamaan sukukokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Matti Nygrénin Kouvolasta sekä varapuheenjohtajaksi Merja Konstin Sastamalasta. Muiksi hallituksen jäseniksi kokous valitsi Mikko Nygrénin ja Olli Pesosen Helsingistä, Jarmo Nygrénin ja Ritva Hakasen Tampereelta sekä Helge Nygrénin Joensuusta. Jatkamaan valittiin Pertti Pesonen toiminnantarkastajana ja toiseksi tarkastajaksi valittiin Marja Jaakonaho Vantaalta. Varatoiminnantarkastajiksi kokous valitsi Katariina Pesosen Espoosta ja Ilmari Nygrénin Espoosta.

Sukuseuran hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ensimmäisen kerran helmikuussa Jarmo Nygrénin kotona Tampereella. Silloin koko hallitus oli täysilukuisena paikalla. Kaksi seuraavaa kokousta pidettiin sukujuhlapaikalla Vaiviossa. Neljäs hallituksen kokous pidettiin Kouvolassa syyskuun lopulla. T