Toimintakertomus 2017

Vuoden 2017 merkittävimpänä saavutuksena voidaan pitää Nygrénien sukukirjan ensimmäisen luonnoksen valmistumista. Kirjasta tehtiin kierrekansiin sidottu versio ja koko 15 kappaleen erä jaettiin sukujuhlissa aktiivisille suvun jäsenille.

Sukukirjan tarinoiden kirjoitustyö tapahtui eri vuosina. Ilmari Nygrén oli kirjoittanut oman tarinansa jo kymmenisen vuotta aiemmin, mutta suurin osa tarinoista kirjoitettiin talvella 2016–2017. Hallituksen jäsen Olli Pesonen kirjoitti muutaman luvun ja lahjoitti myös runsaasti kuvia kirjaan. Muista hallituksen jäsenistä tarinoita vanhemmistaan kirjoittivat Merja Konsti, Ritva Hakanen, Jarmo Nygrén sekä Mikko Nygrén. Sukuseuran jäsen Vieno Marienberg kirjoitti omasta sukuhaarastaan. Sukutaulujen kokoamisesta ja päivittämisestä vastasi Mikko Nygrén. Kirjan taiton laati hallituksen jäsen Tuukka Simonen ja oikoluvusta vastasi Kea Pesonen. Kirjan ensimmäinen versio on laajuudeltaan 122 sivua, joista noin puolet on tarinaa ja kuvia sekä loput sukutauluja.

Varsinaisessa sukukokouksessa Vaiviossa 5.8. hyväksyttiin sukuseuran tilinpäätökset vuosilta 2014–2016 ja toimintasuunnitelmat vuosille 2018–2020 ja talousarviot vuosille 2018–2020. Päätettiin säilyttää vuotuinen jäsenmaksu nykyisessä 20 eurossa. Toiminnantarkastajat Pertti Pesonen ja Ilmari Nygrén olivat kokouksessa läsnä kertomassa toiminnan luotettavuudesta jäsenkunnalle. Uudelle kolmivuotiskaudella 2017–2020 jatkamaan sukukokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Matti Nygrénin Kouvolasta sekä varapuheenjohtajaksi Merja Konstin Sastamalasta. Muiksi hallituksen jäseniksi kokous valitsi Mikko Nygrénin ja Olli Pesosen Helsingistä, Jarmo Nygrénin ja Ritva Hakasen Tampereelta sekä Helge Nygrénin Joensuusta. Jatkamaan valittiin Pertti Pesonen toiminnantarkastajana ja toiseksi tarkastajaksi valittiin Marja Jaakonaho Vantaalta. Varatoiminnantarkastajiksi kokous valitsi Katariina Pesosen Espoosta ja Ilmari Nygrénin Espoosta.

Sukuseuran hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ensimmäisen kerran helmikuussa Jarmo Nygrénin kotona Tampereella. Silloin koko hallitus oli täysilukuisena paikalla. Kaksi seuraavaa kokousta pidettiin sukujuhlapaikalla Vaiviossa. Neljäs hallituksen kokous pidettiin Kouvolassa syyskuun lopulla. T

Toimintakertomus 2016

Vuosi 2016 oli pitkälle sukukirjan ja sukujuhlien suunnittelun aikaa. Sukujuhlat päätettiin pitkän harkinnan jälkeen pitää Joensuun lähellä Vaiviossa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 2017. Sukukirjan aineistoa kirjoitettiin ja kuvia kerättiin pitkin vuotta lähinnä hallituksen voimin.

Nygrénien sukukirjaan tarinoita kirjoittivat Mikko Nygrén, Olli Pesonen, Ritva Hakanen, Jarmo Nygrén ja Merja Konsti. Kirjoitustyö oli vuoden 2016 lopussa vielä pahasti kesken ja sukuseuran hallituksen ulkopuolelta odotetaan Vuosi 2016 oli pitkälle sukukirjan ja sukujuhlien suunnittelun aikaa. Sukujuhlat päätettiin pitkän harkinnan jälkeen pitää Joensuun lähellä Vaiviossa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 2017. Sukukirjan aineistoa kirjoitettiin ja kuvia kerättiin pitkin vuotta lähinnä hallituksen voimin.

Nygrénien sukukirjaan tarinoita kirjoittivat Mikko Nygrén, Olli Pesonen, Ritva Hakanen, Jarmo Nygrén ja Merja Konsti. Kirjoitustyö oli vuoden 2016 lopussa vielä pahasti kesken ja sukuseuran hallituksen ulkopuolelta odotetaan saatavaan lisää tekstiä alkuvuodesta 2017. Tuukka Simosen aloitteesta päätettiin ottaa materiaalin koontipaikaksi Dropbox-sovellus. Simonen koordinoi aineiston siirtoa dropboxiin ja hallituksen jäsenille annettiin ohjeet ohjelman käyttöön. Tärkeää on kuvien henkilötiedot ja niiden tallentaminen kuvien nimiin tai tekstitiedostona. Tavoitteena on tehdä sukukirjasta jonkinlainen esittelyversio sukujuhlille kesäksi 2017. Dropboxiin on tallennettu Yrjö Nygrénin luovuttamia kuvia.

Sukujuhlien paikan valitsemiseksi tehtiin huolellinen kartoitustyö. Paikan vaatimuksena oli riittävä majoitusmahdollisuus. Myös juhlapaikan kiinnostavuus voisi tuoda lisää osanottajia. Vaivion seurakuntakeskus Harinjärvellä Joensuun läheltä valittiin paikaksi elokuun kokouksessa. Vaivion valintaan vaikutti muun muassa hyvä sijainti ja edullisuus.

Sukututkimuksia on tehnyt Mikko Nygrén. Hän selvitti Anna Karoliina Nygrénin jälkeläisistä polveutuvaa sukulinjaa Jarmo Nygréniin. Jarmo on samaa sukua sekä Anna Karoliina Nygrénin että Juho Nygrénin kautta.

Geenitutkimuksia sukuseura on jatkanut teettämällä Veijo Nygrénistä DNA-testin. R-haploryhmään liittyen on tullut yhteydenotto eräältä Argillanderilta. Hänen haploryhmänsä on sama kuin Kaarlo Nygrénin eli Argillanderin esi-isä asui Turussa 1600-luvun alkupuolella. Se voisi tarkoittaa, että Erik Adrian Nygrénin suku asui Turussa myös 1600-luvulla.

Vuonna 2016 sukuseuran hallitukseen kuuluivat Matti Nygrén, Merja Konsti, Mikko Nygrén, Ritva Hakanen, Jarmo Nygrén, Olavi Pesonen ja Tuukka Simonen. Sukuseuran hallitus kokoontui vuoden aikana kolmesti ja joka kerta eri paikkakunnalla. Huhtikuussa hallitus suunnitteli vuoden töitö Sastamalassa Merja Konstin kotona; elokuussa kokoonnuttiin Pesosten huvilassa Mäntyharjulla; viimeinen kokous pidettiin Helsingissä.

Toiminnantarkastajina toimivat Pertti Pesonen ja Ilmari Nygrén.

Vuoden aikana neljä jäsentä kuoli, kolme katsottiin eronneeksi ja uusia jäseniä hyväksyttiin kolme. Jäseniä oli vuoden lopussa 69.